SYSTEMY TECHNICZNE

ZESPOŁY MONTAŻOWE I SPAWANE

Uczestnictwo od samego początku!

Już przed kilkoma laty uświadomiliśmy sobie, że wielu klientom nie wystarcza już zaopatrywanie się w pojedyncze elementy u poszczególnych dostawców. Wiele firm się pomniejsza, coraz bardziej ograniczając usługi do swoich podstawowych kompetencji.

Ten rozwój postrzegamy jako szansę, dlatego wzmocniliśmy działalność w dziedzinach, z których inne firmy już zrezygnowały.

W Niemczech i na terenie Europy stworzyliśmy możliwości łączenia pojedynczych elementów drogą odpowiednich procesów produkcyjnych. Dzisiaj jesteśmy w stanie montować, spawać i sklejać elementy lub łączyć je za pomocą innych metod.

Ale to nam nie wystarczało. Nie chcieliśmy bowiem działać dopiero pod koniec łańcucha procesów, lecz od samego ich początku.

WNa życzenie możemy Państwa wspierać już w fazie rozwoju Państwa nowego produktu. Służymy fachową i kompetentną poradą, sporządzając nawet techniczne dokumentacje, na przykład Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz rysunki. Przygotowujemy również elementy modelowe, wprowadzamy ulepszenia i planujemy wraz z Państwem kompletne procesy produkcyjne.